[New] Pricing Plans

Więcej szczegółów Close

PlanoHero Connector

Connector to wygodne narzędzie do przesyłania danych do oprogramowania PlanoHero. Sam przesyłaj dane i monitoruj proces w czasie rzeczywistym!

PlanoHero Connector
Integrate
Zintegruj

Szybka, wysokiej jakości i niezawodna integracja danych w oprogramowaniu PlanoHero

Update
Aktualizuj

Ustaw harmonogram aktualizacji danych

Automate
Automatyzuj

Skonfiguruj proces automatycznego pobierania danych

Zalety PlanoHero Connector

Zaprojektowany do efektywnej pracy z danymi

01

Oszczędność czasu i automatyzacja

Użyj Connector, aby zautomatyzować przesyłanie informacji z różnych źródeł. Wybieraj spośród sprawdzonych baz danych lub plików CSV i kontroluj swoje dane na każdym etapie integracji. Oszczędzaj czas dzięki zautomatyzowanemu procesowi przesyłania danych.

02

Wygodny interfejs

Każdy etap wczytywania poprzez bazy danych jest intuicyjny i szczegółowy. Ustalony proces onboardingu i dostępna dokumentacja techniczna pozwolą uniknąć błędów podczas przesyłania danych.

03

Biezpieczeństwo pobierania

Użyj Connector, aby bezpiecznie uzyskać dostęp do zdalnych serwerów i chronić się przed nieautoryzowanym działaniem. Protokół SSH zapewnia szyfrowanie danych i pomaga chronić poufne informacje.

04

Elastyczne ustawienia

Łatwo i elastycznie konfiguruj ustawienia przesyłania danych. Zmień źródła danych i dostosuj proces pobierania na dowolnym etapie. Wypróbuj opcje dostosowywania w rozwiązaniu Connector.

05

Wsparcie

Doświadczony zespół wsparcia pomoże w pobraniu danych lub skorzystaniu z oprogramowania. Nasi menedżerowie wsparcia technicznego są zawsze gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i zaoferować skuteczne rozwiązania.

Jak to działa?

Prześlij swoje dane poprzez Data Connector i rozpocznij pracę z zaawansowaną funkcjonalnością oprogramowania PlanoHero!

Przygotowanie

Zapoznaj się ze strukturą źródeł danych, zdefiniuj ich listę i wybierz systemy zarządzania: PostgreSQL, MySQL, MS SQL, Oracle, Sybase, serwery FTP lub SFTP.

Integracja

Twórz źródła danych za pomocą skryptów i łącz je z rozwiązaniem Connector. Następnie pobierz dane i sprawdź poprawność ich wyświetlania w oprogramowaniu PlanoHero.

Aktualizacje

Ustaw wygodny harmonogram codziennych automatycznych aktualizacji danych. Pobierz dane historyczne i sprawdź historię pobierania.

Łącz duże ilości danych z różnych źródeł!

Nie ma nic prostszego niż integracja z oprogramowaniem PlanoHero za pomocą rozwiązania Connector

Źródła danych

Gotowa struktura danych dla różnych typów systemów zarządzania bazami danych zapewnia optymalną organizację i zabezpieczenie Twoich danych.

Struktura budowana jest z uwzględnieniem specyfiki konkretnego źródła, w tym formatów, cech i innych unikalnych funkcji. Nasze podejście pozwoli Ci skupić się na procesie planogramu, a nie na rozwiązywaniu skomplikowanych zadań strukturyzacji i organizowania informacji.

Tunel SSH

Tunel SSH zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych, gdy chcesz przesyłać ważne informacje przez niezaufane sieci, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.

Korzystanie z tunelowania SSH jest ważnym elementem zabezpieczania połączeń ze zdalnymi serwerami bez konieczności używania niebezpiecynych protokołów.

Mapowanie plików

Mapowanie pozwala na elastyczną pracę z plikami, dostosowując zgodność pomiędzy danymi i podmiotami, kolumnami w przesyłanych plikach oraz kolumnami, które odpowiadają strukturze tabeli oprogramowania. Nasz system sprawdzi dostępność plików wybranego podmiotu i rozpocznie weryfikację danych w trybie automatycznym. W razie potrzeby istnieje możliwość ręcznego ustawienia mapowania.

Harmonogram przekazywań danych

Skonfiguruj codzienne przekazywanie danych, wybierając określone typy danych, godzinę i liczbę dni do synchronizacji. Po ustaleniu harmonogramu dane zostaną automatycznie pobrane o określonej godzinie.

Historia przekazywań danych

Sprawdź historię każdego przekazywania danych rozpoczętego ręcznie lub zgodnie z harmonogramem.

Wyświetl szczegóły dokumentów pobranych w wybranym dniu (czeki, salda itp.). Porównaj dane pobranego dokumentu z danymi wyświetlanymi w oprogramowaniu.

PlanoHero jest częścią platformy Datawiz BES

Datawiz BES to platforma obejmująca cały proces analizy i automatyzacji w handlu detalicznym. Z usług BES korzystają detaliści w 18 krajach. Dołącz do społeczności globalnych partnerów, którzy już automatyzują procesy biznesowe i zwiększają swoje dochody!

Więcej szczegółów
Datawiz BES