[New] Pricing Plans

Więcej szczegółów Close

Wysyłka planogramów do sklepu

Szybko wyślij gotowe planogramy do wykonania do sklepu w oprogramowaniu PlanoHero. Ustalaj terminy i monitoruj wykonanie

Zamów prezentację
Sending planograms Sending planograms
Centralized sending

Scentralizowana wysyłka

Notifications on new planograms in the app

Powiadomienia o nowych planogramach w aplikacji

Tracking deadlines

Śledzenie terminów

Możliwości

1

Śledzenie czasu

Śledź czas realizacji ekspozycji towarów w sklepie korzystając z trackera czasu w oprogramowaniu PlanoHero. Określ konieczność włączenia modułu śledzenia czasu podczas wysyłania planogramu do sklepu

2

Natychmiastowa wysyłka

Szybko wysyłaj gotowe planogramy do sklepów korzystając z oprogramowania PlanoHero, zapewniając dokładne wykonanie ułożenia towarów w całej sieci

3

Warunki realizacji ułożenia towarów

Wyznaczaj jasne terminy wykonania ekspozycji towarów przy wysyłaniu planogramów do sklepów i dopasowuj terminy. Menadżer sklepu otrzyma przypomnienie o konieczności uzupełnienia planogramów w wyznaczonym terminie

4

Status wysłanych planogramów

Dowiedz się na jakim etapie jest planogram konkretnego sklepu: planogramy niezrealizowane, planogramy oczekujące na wykonanie, ponowne wykonanie, planogramy potwierdzone. Dbaj o dotrzymanie terminów i kontroluj terminowe wykonanie ekspozycji

Szybko wysyłaj planogramy do realizacji w oprogramowaniu PlanoHero

  • Scentralizowany proces wysyłania planogramów

    Twórz, dostosowuj i wysyłaj planogramy do sklepów w ramach jednej usługi PlanoHero bez konieczności udawania się do zewnętrznych komunikatorów w celu wysłania. Funkcjonalność usługi umożliwia wysyłkę jednego lub wszystkich planogramów do sklepów jednocześnie

  • Szybkie powiadomienie o nowej ekspozycji towarów

    Śledź powiadomienia o nowych ofertach pracy w aplikacji mobilnej PlanoHero. Terminowe otrzymanie powiadomienia o nowym planogramie umożliwi kierownikowi sklepu szybkie uzupełnienie ekspozycji towarów w sklepie i dotrzymanie terminów

  • Poprawa komunikacji pomiędzy biurem a sklepami

    Nawiąż efektywną współpracę biura centralnego z placówkami handlowymi. Wysyłaj planogramy do sklepów i sprawdzaj raporty fotograficzne wykonanych planogramów. Potwierdź poprawność wykonania lub wyślij planogramy do sprawdzenia