Оборотність та товарообіг

 

 

 

 

Оборотність запасів та товарообіг. Аналіз ефективності роботи магазину

 

 

 

Що таке оборотність запасів?

Товарообіг в магазині

Формула оборотності запасів

Що таке хороший коефіцієнт оборотності запасів для роздрібної торгівлі?

Оборотність запасів та мертві запаси

Чому важливо вимірювати коефіцієнт оборотності запасів

Аналіз ефективності роботи магазину

 

 

 

 

Що таке оборотність запасів?

 

Оборотність запасів - це показник, який розповідає про те, скільки разів магазин обернув свої запаси (продав та замінив запаси) по відношенню до собівартості реалізованої продукції (COGS - the cost of goods sold) за певний період. 

 

Коефіцієнт оборотності запасів може допомогти бізнесу приймати кращі рішення щодо ціноутворення, виробництва, маркетингу та закупівель. Це один з коефіцієнтів ефективності, що вимірює, наскільки ефективно компанія використовує свої активи.

Поділивши кількість днів у періоді, зазвичай у фінансовому році, на коефіцієнт оборотності запасів, можна визначити  скільки днів потрібно для продажу запасів.

 

 

 

Товарообіг в магазині

 

Товарообіг — рух товарів, пов'язаний з їхнім обміном на гроші. Це економічний показник, що показує сукупну вартість продаж товарів за певний час. Тобто, товарообіг - це показник динаміки продажів вашого магазину.

 

Це термін, який визначає, як швидко обертається товар у магазині. Що більший і вищий товарообіг, то краще: товар не залежується на полицях, швидко розкуповується, відповідно, збільшуються прибутки. Також під товарообігом розуміють загальний обсяг проданих товарів за певний період. Простими словами, це те, скільки ви заробили на товарі за місяць, квартал, рік і так далі.

 

Основна різниця між цими показниками полягає в тому, що товарообіг вимірюється у грошовому еквіваленті, тоді як оборотність товару вимірюється у фізичних одиницях товару, і ці показники використовуються для оцінки різних аспектів діяльності роздрібного магазину.

 

 

Магазину дуже важливо проводити аналіз товарообігу, оскільки він допомагає вирішувати низку завдань: 

 

  • вивчення динаміки продажів та досягнення поставлених планів;
  • визначення груп товарів, які мають найбільший вплив, а також тих, які є менш рентабельними; 
  • вивчення факторів, що впливають на товарообіг, виявлення потенційних резервів для збільшення продажів ;
  • визначення неефективних товарів, яких потрібно позбутися. 

 

Крім того, аналіз товарообігу допомагає розробляти стратегічні плани для подальшої діяльності магазину.

Стандартна формула товарообігу:

 

Товарообіг за місяць = Ціна одиниці товару, за якою реалізується товар х Кількість товару, яка планується до реалізації за місяць

 


 

Як розрахувати оборотність запасів?

 

Оборотність товару - це показник співвідношення того, наскільки швидко продається товар до його середнього запасу за вказаний проміжок часу.

Коефіцієнт оборотності запасів показує, наскільки ефективно компанія використовує свої запаси, шляхом ділення собівартості проданих товарів на середню вартість запасів за період.

 

 

 

Формула оборотності запасів:

 

 

Коефіцієнт оборотності запасів = Собівартість / Середня вартість запасів


 

 

Собівартість - це собівартість реалізованої продукції (COGS - cost of goods sold) і також відома як собівартість продажів. Собівартість проданих товарів, яка зазвичай відображається у звіті про прибутки та збитки, - це вартість матеріалів для виробництва продукту плюс витрати на оплату праці.

 

Середня вартість запасів використовується для нівелювання ефекту сезонності. Вона розраховується шляхом додавання вартості запасів на кінець періоду до вартості запасів на кінець попереднього періоду та ділення цієї суми на 2.

 

 

Середній показник вартості запасів = (Показник вартості запасів на початок періоду + Показник вартості запасів на кінець періоду) / 2

 

 


 

Що таке хороший коефіцієнт оборотності запасів для роздрібної торгівлі?

 

 

Про що говорить оборотність запасів?

Одним зі способів оцінити ефективність вашого роздрібного бізнесу є оборотність запасів. Оборотність запасів показує, як часто компанія замінює запаси по відношенню до собівартості реалізованої продукції. Як правило, чим вищий цей показник, тим краще.

Наприклад, оборотність 12 означає, що в середньому запаси проходять через магазин раз на місяць.

 

 

Низький коефіцієнт оборотності запасів може бути ознакою слабких продажів, надлишкових запасів, або на товар не встановлена належна ціна, і на нього немає великого попитую. Це може свідчити про проблеми з мерчандайзингом, неправильне позиціювання та неефективний маркетинг.

 

Високий коефіцієнт оборотності свідчить про високі продажі, але також може вказувати на недостатній рівень запасів. Магазин міг би продати ще більше товару, якби він був у наявності на складі. Тобто, велика оборотність може свідчити про те, що магазин не закупив достатньої кількості товару, щоб задовольнити попит. Висока оборотність запасів також може означати, що ціна на товар занадто низька.

 

Водночас, високий показник оборотності кращий за низький, за винятком випадків, коли це означає, що ви не можете тримати товар на складі, тому втрачаєте можливості для продажу.

 

Низький коефіцієнт оборотності запасів може бути перевагою тільки в періоди інфляції або перебоїв у ланцюжках поставок, якщо він відображає збільшення запасів, випереджальне підвищення цін постачальників або зростання попиту.

 

Швидкість, з якою компанія може обертати запаси, є критично важливим показником ефективності бізнесу. Мережі, які швидше перетворюють запаси на продажі, як правило, випереджають своїх конкурентів. Що довше товар зберігається на складі, то вищі витрати на його утримання і нижча ймовірність того, що клієнти повернуться в магазин.

Крім того товар, який довго продається, затримує запаси нових товарів, які можуть виявитися більш популярними. Зниження коефіцієнта оборотності запасів може свідчити і про зменшення попиту, що змушує підприємства скорочувати обсяги виробництва.

Відстежуючи показник оборотності запасів, ви отримаєте багато інформації про те, які товари є бестселерами, а також про те, як ви керуєте собівартістю ваших запасів.

 

 

 

Оборотність запасів та мертві запаси

 

Оборотність запасів є особливо важливою інформацією для максимізації ефективності продажу товарів, що швидко псуються, та інших товарів з обмеженим терміном придатності. Прикладами таких товарів є продукти харчування, трендовий одяг чи та періодичні видання.

 

Наприклад, надлишок в’язаних светрів чи ялинкових іграшок,  може призвести до нерозпроданих запасів і втрачених прибутків, особливо зі зміною сезонів.  Такі нереалізовані запаси називаються застарілими або мертвими запасами.

 

 

 

Чому важливо розраховувати показники оборотності?

 

Важливість цього показника пов'язана з тим, що прибуток виникає при кожному "обороті" запасів. За кожного обороту запасів компанія отримує прибуток, тому в разі прискорення оборотності компанія отримує більше прибутку, а в разі уповільнення - втрачає його. Оборотність запасів показує, за який час продається середній запас, що знаходиться на складі, і розраховується в кількісному або вартісному вираженні.

 

Для оцінки оборотності запасів використовують два показники: коефіцієнт оборотності (скільки оборотів робить середній запас за вказаний період) і період обороту (тривалість одного обороту в днях або місяцях). Особливо важливо відстежувати оборотність запасів компаніям, у яких значні кошти вкладені в запаси, бо навіть невелика зміна оборотності приносить суттєве вивільнення грошей і додатковий прибуток.

 

 

 

Як порахувати оборотність товарів за тиждень або за місяць? 

Для цього потрібно залишок товару в реальному часі поділити на кількість продажів за тиждень і помножити на кількість днів.

 

 

 

Показник оборотності в днях = (Залишок товару в реальному часі / Кількість продажів) х Кількість днів


 

 

Що таке оборотність простими словами?

Оборотність - це період, за який ви продаєте середню партію товару. Наприклад, якщо стандартна партія товару - 1000 штук, а продаєте ви його по 50 на день, то ваша оборотність - 20 днів.

 

 

Оборот (у днях) = 1000 шт / 50 шт = 20 днів

 

 

 

Аналіз ефективності роботи магазину

 

 

Контролюючи показники оборотності та продажів, ритейлер може вчасно оцінити ефективність роботи магазину. Є різні способи аналізу даних мережі. Найшвидшими та найефективнішими для роботи з великою кількістю даних є аналітичні IT-рішення, які використовуються в ритейлі для аналізу та автоматизації бізнес-процесів.

 

Якщо ви використовуєте інструмент для створення планограм PlanoHero, тут є можливість проаналізувати всі основні показники продажів товару, оборот, прибуток, залишки тощо. Використовуючи один інструмент, мерчендайзер може не тільки створювати планограми і відправляти їх на виконання в магазин, а й контролювати викладку і аналізувати продажі кожного SKU. Функціонал сервісу дає змогу своєчасно отримувати дані про продажі та аналізувати показники: оборот, кількість продажів, прибуток, кількість залишків, собівартість залишків тощо.

Для зручності роботи з аналітикою сервіс дає можливість переглядати BI дашборди. За допомогою динамічних дашбордів можна досліджувати дані мережі, відстежувати дані продажів і приймати своєчасні рішення для поліпшення роботи всієї мережі.

 

 

bi дашборди

 

 

Аналізуйте показники ефективності ваших магазинів, підвищуйте оборот, продажі та прибутки використовуючи єдину платформу для автоматизації планограмування PlanoHero!

 

Шукаєте сервіс для створення планограм?

Спробуйте безкоштовну демо-версію PlanoHero